Προσωπικό

Η εργαστηριακή ομάδα μας αποτελείται από 6 μέλη ΔΕΠ, 4 επιστημονικούς συνεργάτες και 8 υποψήφιους διδάκτορες.
H ομάδα μας δραστηριοποιείται γύρω από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως τα Συστήματα Υποστήριξης της Συνεργατικής Μάθησης, τα Εικονικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, τη Μουσική Πληροφορική και τις Μαθηματικές θεμελιώσεις της Πληροφορικής...

Μέλη ΔΕΠ
Ελένη Καρατζά (Διευθύντρια)
Σταύρος Δημητριάδης
Διονύσης Πολίτης
Θρασύβουλος Κ. Τσιάτσος
Νικόλαος Τσίτσας
Κωνσταντίνος Δραζιώτης

Ερευνητικοί Συνεργάτες
Αναστάσιος Καρακώστας
Παντελής Μ. Παπαδόπουλος
Ιωάννης Μαγνήσαλης
Στέργιος
Τέγος

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Σουμέλα Ατματζίδου
Απόστολος Μαυρίδης
Άκης Χαλδογερίδης
Θεοδούλη Τερζίδου
Νικόλαος Μιχαηλίδης
Ιπποκράτης Αποστολίδης
Παναγιώτης Στυλιανίδης
Νικόλαος Πολiτόπουλος

Αναγορευμένοι Διδάκτορες

Στέργιος Τέγος, Ιωάννης Μαγνήσαλης, Θεοδόσιος Σαπουνίδης, Μαρία Κυπριανίδου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Αναστάσιος Καρακώστας, Γεώργιος Τριανταφυλλάκος, Παντελής Παπαδόπουλος, Βίκυ Μυρώνη, Κωνσταντίνος Λιότσιος, Σταύρος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Σιώζος, Γεώργιος Παλαιγεωργίου, Ευάγγελος Τριανταφύλλου, Αθανάσιος Καρούλης, Σταύρος Δημητριάδης