» ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

Στο πλαίσιο των προσκεκλημένων ομιλητών του Τμήματος ο καθηγητής Γιάννης Δημητριάδης (Yannis Dimitriadis, University of Valladolid) θα δώσει ομιλία με τίτλο:

 

Orchestration of across-contexts ubiquitous technology-enhanced learning: Architectures and case studies

 

Abstract:

 

Ubiquitous technology-enhanced learning has offered new opportunities for rich learning situations although it has also posed new challenges regarding its orchestration. This seminar presents architectural proposals and some illustrating case studies, developed within the frame of the GSIC/EMIC research group, regarding support of teachers in orchestrating ubiquitous learning. Several orchestration facets, especially design and management, are supported in order to allow seamless transitions among spaces based on Web, Augmented Reality and Virtual Globes. The architecture builds on previous developments of the GSIC/EMIC group, that aim to support the complete lifecycle of ubiquitous learning situations, with special emphasis on CSCL. Some recent case studies in authentic settings are also presented, which illustrate the validity of the proposals. 

 

 

Speaker:

 

Prof. Yannis Dimitriadis

Coordinator of the GSIC/EMIC research group

University of Valladolid, Spain

(See http://www.gsic.uva.es/miembros.php?lang=en&mlogin=yannis for some publications)

 

ΠΕΜΠΤΗ, 19/5, 12:00

Αίθουσα 1, Παράρτημα Καλαμαριάς

 

 

 

Εκ μέρους της Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Μάθησης