Νικόλαος Λ. Τσίτσας

Προσωπικά στοιχεία

Νικόλαος Λ. Τσίτσας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα


Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο: Καλαμαριά, No 19
Email: ntsitsas@csd.auth.gr
Τηλ.: +30-2310-991866
Fax: +30-2310-998310

Βιβλίο εφαρμοσμένων μαθηματικών