Προσωπικό

Η εργαστηριακή ομάδα μας περιλαμβάνει:

    • 6 μέλη ΔΕΠ
    • 2 επιστημονικούς συνεργάτες
    • 11 υποψήφιους διδάκτορες


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση