Εργαστήριο Πολυμέσων

Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Πολυμέσων (mLab) ιδρύθηκε το 1994 και ειδικεύεται στην αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πολυμέσων (Multimedia technology) για την ανάπτυξη τεχνολογικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Σήμερα το mlab έχει ως στόχο την Έρευνα, Ανάπτυξη και παροχή Εκπαίδευσης στα πεδία:

  • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (Technology-Enhanced Learning)
  • Μουσική Πληροφορική (Music Informatics)
  • Διεπιστημονικές Θεμελιώσεις της Πληροφορικής (Μαθηματικά)


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση