Συσκευή βιο-ανάδρασης για αναγνώριση συναισθημάτων

Περιγραφή:

Αφορά την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας πρωτότυπης συσκευής ικανής να αξιοποιεί βιο-σήματα τα οποία προκαλούνται από  φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να ερμηνευθούν κάποιες βασικές  συναισθηματικές αντιδράσεις ενός ατόμου όπως το άγχος. Οι έντονες αυτές συναισθηματικές καταστάσεις προκαλούν φυσιολογικά φαινόμενα τα οποία έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία  στο ανθρώπινο δέρμα και ειδικότερα στα άκρα του ανθρώπινου σώματος, να μειώνεται η επιδερμική θερμοκρασία του σώματος  και να προκαλείται  ταχυπαλμία. Η συσκευή η οποία έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριό μας  φέρει τρείς αισθητήρες μέτρησης της εφίδρωσης, της επιδερμικής θερμοκρασίας και των καρδιακών παλμών.

 Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του άγχους των μαθητών στην διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται  σύγχρονα εκ του σύνεγγυς ή από απόσταση  και με την εφαρμογή τεχνικών βιο-ανάδρασης επιχειρείται η εκτόνωσή του, με στόχο την βελτίωση της απόδοσής τους.

Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να χαρακτηρισθεί η από απόσταση επίγνωση του άγχους η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη στην αλληλεπίδραση της επικοινωνίας δύο ή περισσοτέρων ατόμων εφόσον θελήσουν να διαμοιράσουν τα συναισθήματά τους στους συνομιλητές τους.

Επιπλέον θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν ένα εργαλείο πληροφόρησης για ένα ψυχολόγο όταν εκτελεί το παρεμβατικό του έργο εκ του σύνεγγυς ή από απόσταση. 

Διαχειριστική Ομάδα:       Θρασύβουλος Τσιάτσος , Ιπποκράτης Αποστολίδης , Στυλιανίδης Παναγιώτης

 

Σχετικά URL:

 

http://www.livemedia.gr/video/65928

http://www.flowmagazine.gr/article/view/suskeuh_metrshs_agxous_apo_to_apth/category/quality_of_life

http://www.youtube.com/watch?v=_uegswb7znE

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63768802 

 

Η Συσκευή :  

Πίσω


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση