Εργαλεία

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
MentorChat 04 Μαρτίου 2013
Συσκευή βιο-ανάδρασης για αναγνώριση συναισθημάτων 04 Μαρτίου 2013
Volcanic Riddles 25 Νοεμβρίου 2013
OSGame 25 Νοεμβρίου 2013
iArgue 16 Μαρτίου 2015
Tennis Attack 22 Απριλίου 2015


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση