Έρευνα

Στο Eργαστήριο Πολυμέσων δραστηριοποιούνται οι εξής ερευνητικές ομάδες:

(1) Ομάδα CLASS (Collaborative Learning Activity Support Systems)
Στόχος της ερευνητικής αυτής ομάδας είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων για την υποστήριξη της Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning). Ειδικότερα εστιάζει σε: 1) Τεχνολογικά περιβάλλοντα για τη συνεργατική μάθηση και τη διδασκαλία θεμάτων Πληροφορικής, 2) Προσαρμοστικά συστήματα υποστήριξης συνεργατικής μάθησης, 3) Εκπαιδευτική ρομποτική και Απτά συστήματα προγραμματισμού για την εκπαίδευση στην Πληροφορική μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, 4) Συστήματα επιχειρηματολογίας στο διαδίκτυο, 5) Εκπαίδευση από απόσταση με εφαρμογή υβριδικών μοντέλων και αξιοποίηση οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο επ. καθηγητής Σταύρος Δημητριάδης.

(2) Ομάδα Music-Informatics
Η ομάδα εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη πολύτροπων μουσικών διεπαφών καθώς και την τεχνολογικά-υποστηριζόμενη μάθηση της μουσικής.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο επ. καθηγητής Διονύσιος Πολίτης.

(3) Εικονικά περιβάλλοντα διαδικτύου
Η ομάδα εστιάζει στη σχεδίαση, χρήση και αξιολόγηση τρισδιάστατων (3D) εικονικών περιβαλλόντων για την παροχή εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Επίσης εμβαθύνει σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση με σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου (υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.).
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο επ. καθηγητής Θρασύβουλος-Κων/νος Τσιάτσος.

(4) Μαθηματικές θεμελιώσεις της Πληροφορικής
Η ομάδα ασχολείται ερευνητικά με Μαθηματικά θέματα θεμελίωσης της Πληροφορικής ενώ υποστηρίζει την παροχή μαθηματικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του Τμήματος.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Τσίτσας.

(5) Γνωστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές

Γνωστικές εργασίες και ασκήσεις για (α) μαθητές και φοιτητές, (β) ασθενείς που πάσχουν από Νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer Disease) και Ήπια Γνωστική Έκπτωση (MCI), μέσω web-based εφαρμογών καθώς και εφαρμογών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Επικεφαλής της ομάδας είναι ο επ. καθηγητής Θρασύβουλος-Κων/νος Τσιάτσος (Web-based εφαρμογές) καθώς και ο επ. καθηγητής Σταύρος Δημητριάδης (Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής).


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση