Διευρυμένες εκπαιδευτικές κοινότητες στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της μάθησης σε αυθεντικό συγκείμενο

Research areas:
Year:
2004
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Book/Proc. title:
Πανελλήνια Διημερίδα για την Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Pages:
423 - 432


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση