Μάθηση με Μελέτη Περιπτώσεων στο Διαδίκτυο: Σχεδίαση και Πιλοτική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος eCASE

Research areas:
Year:
2006
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Book/Proc. title:
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. 2006
Pages:
219 - 226


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση