Έργα

Τίτλος: Massive Open Online Course for Basketball Injury Prevention Strategies
Κωδ. Έργου: 579910-EPP-1-2016-1-EL-SPO-SSCP
Χρονολογία: 2017-2018
Συνεργάτες University of Nicosia Research Foundation (UNRF),Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP),ASD Margherita Sports and Vita (MSV)
Ρόλος του Εργαστηρίου στο έργο: Coordinator
Προϋπολογισμός Δράσης: 59.620,32 €
Χρηματοδότηση: Erasmus+ 
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

 

Τίτλος: Gamified and Online Activities for Learning to support dual careers of athletes
Κωδ. Έργου: 579793-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP
Χρονολογία: 2017-2019
Συνεργάτες Coventry University (COVUNI),University of Nicosia Research Foundation (UNRF),V4Sport,European Confederation of Young Entrepreneurs (YES),Portuguese Football Players’ Union (Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, SJPF),Asociacion De Jugadores De Futbol Sala (AJFS),Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP)
Ρόλος του Εργαστηρίου στο έργο: Coordinator
Προϋπολογισμός Δράσης: 399.923,12 €
Χρηματοδότηση: Erasmus+ 
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

 

Τίτλος: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών
Κωδ. Έργου: 86040
Χρονολογία: 2010-2014
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 13.000.000 €
Ρόλος του Εργαστηρίου στο έργο: Δράση 8: Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών και Τεχνολογική Υποστήριξη Δικτύωσης
Προϋπολογισμός Δράσης: 1.250.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-13
Συντονιστές: Στ. Δημητριάδης & Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: Ενίσχυση της Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Περιθαλπόντων τους (Augmentation of the Support of Patients suffering from Alzheimer’s Disease and their caregivers - ASPAD)
Χρονολογία: 2013 (έναρξη έργου)
Διάρκεια: 36 μήνες
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 352.500 €
Προϋπολογισμός Δράσης: 1.250.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-13 /Δράση Αριστεία //NSRF 2007-2013, Operational Programme (OP) 'Education and Lifelong Learning’ (EdLL),  Action "ARISTEIA"
Συντονιστές: Στ. Δημητριάδης & Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: rEseau maghrébIn de laboratoirEs à distaNCE (eSIENCE)
Διάρκεια: 36 μήνες
Συνολικός Προϋπολογισμός: 987,755,22 €
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 44.074,37 €
Συνεργαζόμενοι φορείς: University of Leipzig (UL) – grant applicant; Carintia University of Applied Science (CUAS); Aristotle University of Thessaloniki (AUTH); Vytautas Magnus University (VDU); Galitska Academy (GA); National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU  "KPI"); Ternopil National Economic University (TNEU); Georgian Technical University (GTU); Akaki Tsereteli State University / Kutaisi University (ATSU) Kazakhstan; International Academy of Business (IAB); Kazakh National Technical University after K.I.Satpaev (KazNTU)
Πρόγραμμα: Tempus IV 5th Call for Proposals / EACEA N° 25/2011
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: E-internationalization for Collaborative Learning-EICL
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 53.000 €
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα TEMPUS (European Commission)
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: Επιχειρηματική Δράση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 41.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΚ (ΥΠΕΠΘ)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης

 

Τίτλος: E-PAUSANIAS
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 12.000 €
Χρηματοδότηση: Προγράμματος Διακρατικών συνεργασίων της ΓΓΕΤ (Commission)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Δ. Πολίτης

 

Τίτλος: Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας Kaleidoscope 
Κωδ. Έργου: 26173
Χρονολογια: 2004-2007
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 68.209 €
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης
 

Τίτλος: Interaction between learners' Internal and External Representations in Multimedia Environments 
Χρηματοδότηση: Ερευνητικό έργο στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας KALEIDOSCOPE με τη μορφή JEIRP (Jointly Executed Integrating Research Program)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης
 

 

  • Έργα επιμόρφωσης ΠΑΚΕ (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης): Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου με παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε καθηγητές και δασκάλους.
  • Έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Υποέργο "Ναυσικά" (Ε22): Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" για τη διαθεματική εκπαίδευση στη Φυσική, Χημεία , Βιολογία, Οικολογία Γυμνασίου - Λυκείου. 
  • Έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Υποέργο Ε42: Εκπαίδευση Επιμορφωτών: Οργάνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης για την εκπαίδευση επιμορφωτών της Δ/θμιας ΕΚπ/σης σε θέματα χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
  • Έργο MERMAID: Ανάπτυξη του "Multimedia Medical Guide", εφαρμογής πολυμέσων με ιατρικό περιεχόμενο για την παροχή πρώτων βοηθειών εξ αποστάσεως.
  • Καταγραφή των νέων επαγγελμάτων και των αλλαγών που επιφέρει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας. Πρόγραμμα Κινητικότητας Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης.
  • ΟΡΕΣΤΗΣ: Λογισμικό πολυμέσων για την υποστήριξη της εκμάθησης δεξιοτήτων χειρισμού φωτοτυπικών μηχανών. Αναπτύχθηκε με στόχο τη χρήση του από παραβατούντες ανηλίκους (συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., Διακρατική Συνεργασία: Ελλάδα, Ουγγαρία, Γερμανία & Ολλανδία).
  • Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού κόσμου: Εκπαιδευτική εφαρμογή πολυμέσων για τη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
  • Το Τετράδιο της Πυκνότητας: Εκπαιδευτική εφαρμογή διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της έννοιας της πυκνότητας σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση