Έργα

 

Τίτλος: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών
Κωδ. Έργου: 86040
Χρονολογία: 2010-2014
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 13.000.000 €
Ρόλος του Εργαστηρίου στο έργο: Δράση 8: Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών και Τεχνολογική Υποστήριξη Δικτύωσης
Προϋπολογισμός Δράσης: 1.250.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-13
Συντονιστές: Στ. Δημητριάδης & Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: Ενίσχυση της Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Περιθαλπόντων τους (Augmentation of the Support of Patients suffering from Alzheimer’s Disease and their caregivers - ASPAD)
Χρονολογία: 2013 (έναρξη έργου)
Διάρκεια: 36 μήνες
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 352.500 €
Προϋπολογισμός Δράσης: 1.250.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-13 /Δράση Αριστεία //NSRF 2007-2013, Operational Programme (OP) 'Education and Lifelong Learning’ (EdLL),  Action "ARISTEIA"
Συντονιστές: Στ. Δημητριάδης & Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: rEseau maghrébIn de laboratoirEs à distaNCE (eSIENCE)
Διάρκεια: 36 μήνες
Συνολικός Προϋπολογισμός: 987,755,22 €
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 44.074,37 €
Συνεργαζόμενοι φορείς: University of Leipzig (UL) – grant applicant; Carintia University of Applied Science (CUAS); Aristotle University of Thessaloniki (AUTH); Vytautas Magnus University (VDU); Galitska Academy (GA); National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU  "KPI"); Ternopil National Economic University (TNEU); Georgian Technical University (GTU); Akaki Tsereteli State University / Kutaisi University (ATSU) Kazakhstan; International Academy of Business (IAB); Kazakh National Technical University after K.I.Satpaev (KazNTU)
Πρόγραμμα: Tempus IV 5th Call for Proposals / EACEA N° 25/2011
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: E-internationalization for Collaborative Learning-EICL
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 53.000 €
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα TEMPUS (European Commission)
Συντονιστές: Θρ. Τσιάτσος

 

Τίτλος: Επιχειρηματική Δράση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 41.000 €
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΚ (ΥΠΕΠΘ)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης

 

Τίτλος: E-PAUSANIAS
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 12.000 €
Χρηματοδότηση: Προγράμματος Διακρατικών συνεργασίων της ΓΓΕΤ (Commission)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Δ. Πολίτης

 

Τίτλος: Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας Kaleidoscope 
Κωδ. Έργου: 26173
Χρονολογια: 2004-2007
Προϋπολογισμός ΑΠΘ: 68.209 €
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης
 

Τίτλος: Interaction between learners' Internal and External Representations in Multimedia Environments 
Χρηματοδότηση: Ερευνητικό έργο στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας KALEIDOSCOPE με τη μορφή JEIRP (Jointly Executed Integrating Research Program)
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Στ. Δημητριάδης
 

 

  • Έργα επιμόρφωσης ΠΑΚΕ (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης): Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου με παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε καθηγητές και δασκάλους.
  • Έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Υποέργο "Ναυσικά" (Ε22): Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" για τη διαθεματική εκπαίδευση στη Φυσική, Χημεία , Βιολογία, Οικολογία Γυμνασίου - Λυκείου. 
  • Έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ - Υποέργο Ε42: Εκπαίδευση Επιμορφωτών: Οργάνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης για την εκπαίδευση επιμορφωτών της Δ/θμιας ΕΚπ/σης σε θέματα χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
  • Έργο MERMAID: Ανάπτυξη του "Multimedia Medical Guide", εφαρμογής πολυμέσων με ιατρικό περιεχόμενο για την παροχή πρώτων βοηθειών εξ αποστάσεως.
  • Καταγραφή των νέων επαγγελμάτων και των αλλαγών που επιφέρει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας. Πρόγραμμα Κινητικότητας Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης.
  • ΟΡΕΣΤΗΣ: Λογισμικό πολυμέσων για την υποστήριξη της εκμάθησης δεξιοτήτων χειρισμού φωτοτυπικών μηχανών. Αναπτύχθηκε με στόχο τη χρήση του από παραβατούντες ανηλίκους (συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., Διακρατική Συνεργασία: Ελλάδα, Ουγγαρία, Γερμανία & Ολλανδία).
  • Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού κόσμου: Εκπαιδευτική εφαρμογή πολυμέσων για τη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
  • Το Τετράδιο της Πυκνότητας: Εκπαιδευτική εφαρμογή διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της έννοιας της πυκνότητας σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση