Ομάδα CLASS (Collaborative Learning Activity Support Systems)

 

Στόχος της ερευνητικής αυτής ομάδας είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων για την υποστήριξη της Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning). Ειδικότερα εστιάζει σε: 1) Τεχνολογικά περιβάλλοντα για τη συνεργατική μάθηση και τη διδασκαλία θεμάτων Πληροφορικής, 2) Προσαρμοστικά συστήματα υποστήριξης συνεργατικής μάθησης, 3) Εκπαιδευτική ρομποτική και Απτά συστήματα προγραμματισμού για την εκπαίδευση στην Πληροφορική μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, 4) Συστήματα επιχειρηματολογίας στο διαδίκτυο, 5) Εκπαίδευση από απόσταση με εφαρμογή υβριδικών μοντέλων και αξιοποίηση οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Επικεφαλής της ομάδας είναι ο επ. καθηγητής Σταύρος Δημητριάδης.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση