Συμμετοχή του Εργαστηρίου Πολυμέσων στην διημερίδα: "Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο αιώνα"

Δημιουργηθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2016

Το Εργαστήριο Πολυμέσων συμμετείχε στην διημερίδα: 

"Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο αιώνα"

Παρουσιάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στο mobile learning.

Η παρουσίαση με τίτλο «Τάσεις στο Mobile Learning» είναι διαθέσιμη βρίσκεται στο παρακάτω video (λεπτά 20:16 – 33:27):

http://auth.gr/video/22461


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση