Μελέτη της Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Προσομοιώσεων & Μικρόκοσμων ως Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων

Research areas:
  • Uncategorized
Year:
2008
Type of Publication:
In Proceedings
Authors:
Volume:
B
Book/Proc. title:
Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Λεμεσός, Κύπρος
Pages:
9-22
Organization:
ΕΤΠΕ
Month:
25-28 Σεπτ. 2008
Abstract:
Ο σχεδιασμός διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών, που θα υποστηρίζουν τους μαθητές να δομούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, με στόχο τη μαθησιακή αυτονομία τους, παραμένει βασικός σκοπός κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ταυτόχρονα, η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και μικρόκοσμων έχει αποτελέσει κίνητρο για μεγάλο όγκο έρευνας, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εκπαιδευτική τους διάσταση. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη επισκόπηση των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη χρήση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και μικρόκοσμων στην πολυμεσική μάθηση. Συνοψίζονται τα ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική αξία των περιβαλλόντων αυτών και περιγράφονται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για να μπορέσει να γίνει εφικτή η εφαρμογή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, αναφέρονται όλα τα ανοικτά ερωτήματα που υπάρχουν για τη χρήση τους στην πολυμεσική μάθηση.


Member's Login / Logout
2012 © Multimedia Lab - Informatics Department - Aristotle University of Thessaloniki

Εσωτερική Διαχείριση